new-article

Co to jest protetyka i czym się zajmuje?

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii zajmujący się odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych. Protetykę stomatologiczną stosuje się w przypadku, gdy określone metody stomatologii zachowawczej nie są możliwe.

Rodzaje uzupełnień protetycznych

W protetyce stomatologicznej wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje uzupełnień protetycznych:

  • uzupełnienia stałe,
  • uzupełniania ruchome.

Do pierwszej grupy czyli uzupełnień stałych zalicza się:

  • korony,
  • mosty,
  • licówki
  • wkłady koronowo-korzeniowe,
  • endokorony,
  • wkłady i nakłady (inlay, onlay, overlay).

Uzupełnienia stałe mogą odtwarzać pojedyncze zęby lub kilka zębów sąsiadujących. Stałymi uzupełnieniami nie jest możliwe odtwarzanie całkowitego bezzębia. Korony odbudowują fragment zęba, jeśli ząb uległ złamaniu lub też próchnica zniszczyła go w znacznym stopniu w części koronowej. Warunki estetyczne przy koronach zależąi od użytego materiału, natomiast funkcja żucia jest bardzo zbliżona do zębów naturalnych.

Uzupełniania ruchome mogą odtwarzać pojedyncze zęby, jak i całe łuki zębowe. Protezy ruchome dzielą się na:

  • protezy osiadające,
  • protezy szkieletowe.

Czym zajmuje się protetyk stomatologiczny?

Protetyk stomatologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób czynnościowych narządu żucia, nieprawidłowości zgryzu, nabytych wad zgryzu czy też bezzębia. Praca protetyka opiera się na ciągłej współpracy z dentystą. Ponadto zaistnienie prawidłowego procesu postępowania protetycznego wymaga również współpracy z pacjentem.